Seksoloģijas pulciņa sēde notika angļu valodā, līdz ar to visas prezentācijas ir angliski.

Pulciņa sēde notika 11.01.2016. RSU

Anorgasmy

Viktorija Rogova, MF V

Anorgasmy - Viktorija Rogova

Orgasmic birth

Lelde Olte, MF VI

Orgasmic birth - Lelde Olte

Uz Augšu
Latvijas ārstu seksologu biedrība lasb.eu