"Veselības inspekcija (turpmāk tekstā – Inspekcija) izskatīja Jūsu vēstuli un paskaidro sekojošo. Atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 9.pantā noteiktajam ārsts ir veselības aprūpes jomā reglamentēta profesija. Un atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 5.pantam: „...Šajā likumā noteikto reglamentēto profesiju un to specialitāšu, apakšspecialitāšu vai papildspecialitāšu nosaukumu izmantošana ir atļauta tikai gadījumos, kad attiecīgajai personai ir atbilstošs likumā noteikts izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.” Savukārt Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām” 2.pielikuma 8.punkts nosaka, ka seksologs ir reglamentēta ārsta profesijas papildspecialitāte. Jūsu vēstulē minēto Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 2.69.apakšnodaļā ir noteikta seksologa kompetence ārstniecībā un zināšanu un iemaņu apjoms.

Lai ārstniecības persona varētu patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību konkrētā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, šai personai ir jāreģistrējas ārstniecības personu reģistrā un jāsertificējas. Savukārt ārstniecības pakalpojumu drīkst sniegt tikai ārstniecības iestādes, kas ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.

Diemžēl arvien atrodas personas, kuras nepārzinot likumdošanu vai apzināti maldinot sabiedrību dēvē sevi par kādas joma speciālistiem. Lai izvairītos no sabiedrības maldināšanas, Inspekcija aicina ārstniecības personu - seksologu pirms papildspecialitātes nosaukuma norādīt profesijas nosaukumu – ārsts. Piemēram, ārsts-seksologs.

Gadījumā, ja Latvijas ārstu seksologu biedrības rīcībā nonāk informācija, ka kāda no vēstulē minētajām personām (vai kāda cita persona bez medicīniskās izglītības) ir iesaistīta ārstniecības procesa nodrošināšanā vai maldina klientus par piedāvātā pakalpojuma ārstniecisko raksturu, lūdzam par to ziņot Inspekcijai.

Ja persona nodarbojas ar neatļautu ārstniecību (tajā skaitā, ja personai nav medicīniskās izglītības), tad atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 45.pantam, tas ir administratīvs pārkāpums par kuru Inspekcija var uzlikt sodu.

Inspekcija regulāri veic sabiedrības informēšanu, aicinot ikvienu iedzīvotāju atbildīgi izvēlēties ārstniecības personu un vietu, kur saņemt veselības aprūpes pakalpojumus.

Informācija par ārstniecības iestādēm, kuras ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā, kā arī informācija par ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir atrodama Inspekcijas mājas lapā."

LĀSB izsaka pateicību Veselības inspekcijai par izsmeļošo atbildi!

Uz Augšu
Latvijas ārstu seksologu biedrība lasb.eu