Latvijas ārstu seksologu biedrība, izanalizējot parlementārietes J.Stepaņenko priekšlikumu par grozījumiem Izglītības likumā, nosūtīja LR Saeimas depuptātiem vēstuli, kurā aicina deputātus neatbalstīt šī likuma grozījumus.

Latvijas ārstu seksologu biedrība (LĀSB) ir profesionāla ārstu biedrība, kas apvieno Latvijas ārstus seksologus, seksopatologus. Vadoties no Ministra kabineta (MK) 268 noteikumiem, seksologa, seksopatologa profesija ir iekļauta profesiju klasifikātorā kā ārstu papildspecialitāte (PP-11). Pamatojoties uz MK 268 noteikumu 356.16. punktu, ārstam seksologam, seksopatologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas seksuālā izglītošanā (dzimumizglītībā un dzimumaudzināšanā) indivīda dažādos vecuma posmos.

Esam iepazinušies ar J.Stepaņenko ierosinājumu grozīt Izglītības likuma 101 punktu “Izglītība un tikumība”. Esam iepazinušies arī ar masu medijos pieejamajiem viedokļiem un komentāriem.

LĀSB vēlas vērst uzmanību:

1. termins “tikumība” nav konkrēti definēts ir ļoti vispārīgs un subjektīvs. Dažādām Latvijas iedzīvotāju grupām izpratne par tikumību, atsevišķos jautājumos, ir pat radikāli pretēja, piem., attieksmē par prezervatīvu lietošanu, seksuālo orientāciju, seksuālajām attiecībām pirms laulībām utt.;

2. piedāvātā redakcija: “... kuri var negatīvi ietekmēt izglītojamā tikumisko attīstību.”
a. Pamatojoties uz šādu formulējumu var saskarties, ka apmācībā nevarēs izmantot ne tikai materiālus, kas attiecas uz seksuālo un reproduktīvo veselību, bet arī citu priekšmetu pasniegšanu – informātika, literatūra utt. Negatīvi ietekmēt var ārkārtīgi daudz lietas un šāds formulējums rada iespēju dažādām manipulācijām.
b. Nav skaidrs kāda institūcija un pēc kādiem kritērijiem noteikts vai šie materiāli var ietekmēt vai nevar ietekmēt tikumisko attīstību. Šķiet, ka labs piemērs šajā aspektā ir savā laikā izdotais žurnāla “Zīlīte” numurs, kurš sākotnēji izraisīja ievērojamu ažiotāžu.

3. Izglītības un zinātnes ministre M.Seile vēstulē Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Jānim Vucānam ir ļoti labi pamatojusi, ka piedāvātie papildinājumi dublē jau spēkā esošās tiesību normas.

4. Ir pietiekoši daudz zinātnisko pētījumu, kuri pierāda:
a. ka bērniem, kas ir informēti un izglītoti seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, ir mazāks risks kļūt par seksuālās vardarbības upuriem.
b. informācijas, izglītības un tās pieejamības trūkums veicina nevēlamas grūtniecības un inficēšanos ar seksuāli transmisīvajām slimībām, tai skaitā HIV/AIDS pieaugumu pusaudžu vidū.

LĀSB uzskata, ka katrā izglītības procesā ir jābūt konkrētai apmācības programmai, kas nosaka kādas konkrēti zināšanas un iemaņas ir jāapgūst konkrētā apmācības periodā, tai skaitā arī jautājumos saistītos ar seksuālo un reproduktīvo veselību. Uzskatām, ka pedagogi, kas veic apmācības procesu to dara profesionāli un pēc labākās sirdsapziņas.

Pamatojoties uz augstāk minēto:
LĀSB aicina Saeimas deputātus neatbalstīt parlamentārietes J.Stepaņemko ierosinātos grozījumus izglītības likumā.

Rīgā, 2015. gada 17. aprīlī
Nr.: 2015/4

Valdes locekļi dr. Artūrs Vāvere, dr. Anatolijs Požarskis

Minētajam dokumentam 17.04.2015. ir piešķirts reģistrācijas Nr.3/1141-12/15 Saeimas Elektronisko dokumentu informatīvajā sistēmā.

Uz Augšu
Latvijas ārstu seksologu biedrība lasb.eu